O nama

Stomatološka ordinacija dr Marko Milić osnovana je 2016. godine u Loznici, I od tada se bavi pružanjem širokog spektra stomatoloških usluga.  Profesionalnost i posvećenost pacijentu, upotreba najsavremenijih stomatoloških materijala i opreme principi su na kojima se bazira naš rad. Takođe, multidisciplinarni pristup stomatologiji i saradnja sa specijalistima različitih oblasti stomatologije koncept je bez koga je nemoguće zamisliti savremenu privatnu stomatološku praksu.

Dr Marko Milić rođen je 1986. godine u Loznici, gde je završio osnovnu skolu i gimnaziju. Diplomirao je na Stomatološkom Fakultetu Univerziteta u Beogradu.